828/1979

Annettu Helsingissä 23. päivänä marraskuuta 1979

Asetus kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä lisätään kiinnitysrekisteristä 21 päivänä tammikuuta 1955annettuun asetukseen (37/55) uusi näin kuuluva 23 a §:

23a§

Tieto kiinteän omaisuuden, rekisteröidyntontinvuokraoikeuden sekä maanvuokraoikeuden ja vuokramiehen vuokra-alueella olevienrakennusten ulosmittaamisesta, myymis- ja hukkaamiskiellosta sekä konkurssiin luovuttamisesta samoin kuin tietoja koskevat muutokset onmerkittävä kiinnitysrekisteriin heti sen jälkeenkun asiaa koskeva ilmoitus on saapunut rekisterin pitäjälle tai kun omaisuus on konkurssioikeuden alainen, hakemus konkurssiin luovuttamisesta on jätetty. Sama koskee muita näihinverrattavia kiinnitysrekisteriin merkittäviä tietoja omaisuutta koskevista oikeuksista taikäyttö- tai vallintaoikeuden rajoituksista. Tiedot ja niitä koskevat muutokset merkitään rekisteriin noudattaen soveltuvin kohdin, mitäedellä tässä asetuksessa on säädetty kiinnitystietojen ja niitä koskevien muutosten rekisteriinmerkitsemisestä. Tarvittaessa laaditaan tietojavarten erillinen rekisterikortti, joka sijoitetaanasianomaisen kiinteistön kohdalle samalla tavalla kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettukortti.

Kiinnitysrekisterin hakemistoon tehdään kunkin rekisterikortille kirjoitettavan merkinnäntekemien yhteydessä sellainen merkintä, jostakäy ilmi, onko asianomaisen kiinteistön taioikeuden rekisterikortilla 1 momentissa tarkoitettuja tietoja.

Ilmoitukset, joihin 1 ja 2 momentissa tarkoitetut merkinnät perustuvat, arkistoidaansaapumisjärjestyksessä sopivalla tavalla.

Kun 1 momentissa tarkoitettu omaisuus onmuun kuin konkurssioikeuden alainen, omaisuuden konkurssiin luovuttamisesta ja luovutushakemuksen peruuttamisesta on viipymättäilmoitettava asianomaiselle rekisterinpitäjälle 1ja 2 momentissa tarkoitettujen merkintöjentekemistä varten.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 23. päivänä marraskuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.