522/1979

Annettu Helsingissä 8. päivänä kesäkuuta 1979

Laki leimaverolain 30 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 30 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (326/79), näin kuuluvaksi:

30c§

Alueellisen kehityksen edistämisestä annetussa laissa (451/75) tarkoitetuilla kehitysalueilla, sellaisina kuin nämä alueet ovat kehitysaluevyöhykkeistä sekä lisätukialueista ja tukialueista 4 päivänä tammikuuta 1979 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (10/79), olevan kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja ja kehitysalueilla sijaitsevassa kaupungissa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskeva luovutuskirja on leimaverosta vapaa, jos luovutus tapahtuu vuosina 1976-1981 vastaanottajalle, joka on hankkinut kiinteistön kehitysalueiden tuotantotoiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetussa laissa (1003/75) tarkoitettua uutta tuotantolaitosta tai uutta matkailuyritystä tahi laitoksen taikka yrityksen laajennusta varten, tai vastaanottajan ollessa tulo- ja varallisuusverolain 6 §:n 9 kohdassa tarkoitettu osakeyhtiö tai osuuskunta, sellaisen uuden rakennuksen omistamista ja hallintaa varten, jonka huoneistot rakennuksen valmistuttua ovat pääasiallisesti edellä mainitussa veronhuojennuslaissa tarkoitettua tuotantotoimintaa harjoittavien laitosten ja yritysten hallinnassa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1979.

Helsingissä 8. päivänä kesäkuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.