407/1979

Annettu Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 1979

Työsuojelurahastolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Työsuojelurahaston toiminta.

Tapaturmavakuutuslain (608/48) perusteella vakuutusvelvollisten työnantajien ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden etuja palvelevan työsuojelun edistämiseksi on työsuojelurahasto. Rahaston tehtävänä on myöntää varoja työsuojelututkimukseen, työsuojelukoulutukseen, työsuojelutietouden keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tiedottamiseen.

Työsuojelurahaston tehtävänä on lisäksi tukea Työturvallisuuskeskuksen Kannatusyhdistys r.y. -nimisen yhdistyksen ylläpitämää työturvallisuuskeskusta.

Työsuojelurahaston varat.

Työsuojelurahaston käyttöön siirretään varoja niin kuin siitä on tapaturmavakuutuslain 35 §:ssä erikseen säädetty.

Rahaston valvonta.

Työsuojelurahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Ministeriö vahvistaa rahaston säännöt sekä nimittää rahaston ylintä päätäntävaltaa käyttävän toimielimen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet työnantajain ja työntekijäin edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta.

Voimaantulo.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1979.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Olavi Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.