373/1979

Annettu Helsingissä 23. päivänä maaliskuuta 1979

Laki vahingonkorvauslain 4 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 31 päivänä toukokuuta1974 annetun vahingonkorvauslain (412/74) 4 luvun 2 §:ään uusi näinkuuluva 2 ja 3 momentti:

4

Työntekijän ja virkamiehen korvausvastuu.


Asevelvollisuuslain (452/50) nojalla annetun tai muunvastaavan määräyksen perusteella valtion palveluksessa olevallahenkilöllä on sama vastuu kuin virkamiehellä. Sotilaan jasiviilipalvelusmiehen henkilökohtaiseen käyttöön annetun omaisuudenvahingoittumisesta tai hukkaamisesta, jonka ei näytetä tapahtuneenpalvelustehtävässä, valtiolle tulevaa korvausta määrättäessänoudatetaan 2 luvun säännöksiä.

Sotilasrangaistussäännösten alainen, sotaaluksen taisotilasilma-aluksen turvallisuudesta vastaava henkilö ei olevelvollinen korvaamaan valtiolle alusta kuljettaessaan taiohjaillessaan tuottamuksellisesti aiheuttamaansa vahinkoa, elleihäntä aseteta sanotusta teosta syytteeseen taikka jos hänet jätetäänsiitä rangaistukseen tuomitsematta tai tuomitaan siitä vainjärjestysrangaistukseen tai sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1979. Silläkumotaan 30 päivänä toukokuuta 1919 annetun sotaväen rikoslain47 §, sellaisena kuin se on muutettuna 10 päivänä maaliskuuta 1944ja 31 päivänä toukokuuta 1974 annetuilla laeilla (155/44 ja412/74). Ennen tämän lain voimaantuloa syntyneen vahingonkorvaamiseen sovelletaan aikaisempaa lakia.

Helsingissä 23. päivänä maaliskuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.