309/1979

Annettu Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 1979

Asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta.

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä.

muutetaan vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun asetuksen (283/62) 3 §:n 1 momentin 36 ja 37 kohta sekä

lisätään sanottuun momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1970 annetulla asetuksella (429/70), uusi 38 kohta seuraavasti:

Jäljempänä luetelluista tehtaista ja laitoksista, mikäli niihin ei sovelleta 1 §:n säännöksiä, on hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kolme kuukautta ennen niiden rakentamisen aloittamista, tehtävä ilmoitus asianomaisen vesipiirin vesitoimistolle:


36) pesulaitos, jonka teho on yli 500 kiloa vuorokaudessa;

37) sairaala; sekä

38) kaatopaikka ja jätteiden käsittelylaitos.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1979.

Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Eero Rantala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.