299/1979

Annettu Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 1979

Laki vesilain 1 luvun 19 §:n ja 10 luvun 24 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 10 luvun 24 §: n 1 momentti sekä

lisätään 1 luvun 19 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1

Yleisiä säännöksiä.

19§

Vesistön pilaantumisen ehkäisemiseksi on sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, noudatettava, mitä vesistön tai meren suojelusta on Suomea velvoittavassa kansainvälisessä sopimuksessa määrätty.

10

Jätevedet ja muut vesistöä pilaavat aineet.

24§

Vesioikeus voi hakemuksesta myöntää yksityiselle, yhteisölle tai yhdyskunnalle luvan sellaiseen jäteveden johtamiseen tai muuhun toimenpiteeseen, joka 1 luvun 19 ja 20 §:n mukaan ilman lupaa on kielletty. Luvan myöntäminen edellyttää, että toimenpiteestä aiheutuva haitta on katsottava saatavaan etuun verrattuna suhteellisen vähäiseksi eikä jäteveden tai muun vesistöä pilaavan aineen poistaminen tai tällaisten aineiden vesistöön pääsyn estäminen ole kohtuullisin kustannuksin muulla tavoin mahdollista. Lupaa ei saa myöntää, jos toimenpiteestä aiheutuisi 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettu seuraus tai jos luvan myöntäminen olisi vastoin 1 luvun 19 §:n 3 momentissa tarkoitetun kansainvälisen sopimuksen määräystä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1979.

Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.