276/1979

Annettu Helsingissä 9. päivänä maaliskuuta 1979

Laki vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain (272/73) 3 §:n 5 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 24 päivänä helmikuuta ja 30 päivänä maaliskuuta 1978 annetuilla laeilla (153 ja 233/78), uusi näin kuuluva 11 a kohta:


Työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä työpäiviä, joina työntekijä työsuhteen kestäessä on ollut estynyt työtä suorittamasta:


11 a) opintovapaalaissa (273/79) tarkoitetun opintovapaan johdosta, kuitenkin enintään 30 päivää lomanmääräytymisvuoden ajalta, jos työntekijä on välittömästi opintovapaan jälkeen palannut työnantajan hänelle osoittamaan työhön;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980

Helsingissä 9. päivänä maaliskuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.