199/1979

Annettu Helsingissä 21. päivänä helmikuuta 1979

Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä

muuttanut valtion työntekijäin vuosilomista 20 päivänä huhtikuuta 1978 annetun valtioneuvoston päätöksen (284/78) 2 §: n 1 momentin 2 kohdan ja 5 §: n 4 momentin sekä

lisännyt 2 §:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

Vuosiloman pituus

Valtioon työsopimussuhteessa oleva työntekijä ja toimihenkilö saa vuosilomaa:


2) kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hänellä on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään

a) seitsemän vuotta vuonna 1979,

b) viisi vuotta vuosina 1980 ja 1981 ja

c) kolme vuotta vuonna 1982 ja sitä seuraavina vuosina, josta kuitenkin tulee kunkin a) - c) kohdissa tarkoitetun lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä olla välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi,


Mikäli työntekijä tai toimihenkilö saavuttaa 1 momentin 2 tai 3 kohdissa tarkoitettujen lomien edellytyksenä olevat palvelusajat ennen työsopimussuhteen päättymistä, hän saa työsopimussuhteen päättyessä kulumassa olevalta lomanmääräytymisvuodelta vuosilomaa tai lomakorvausta kuten edellä mainituissa kohdissa on sanottu.

Talvilomapidennys

Mikäli 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta pidetään enintään kolmekymmentä arkipäivää lomakautena, myönnetään loma neljällä arkipäivällä pidennettynä sellaiselle työntekijälle ja toimihenkilölle, jolla on oikeus lomaan 12 lomanmääräytymiskuukaudelta. Työntekijälle ja toimihenkilölle, jolla mainitun kohdan mukaan ei ole oikeutta vuosilomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta mutta kuitenkin vähintään seitsemältä lomanmääräytymiskuukaudelta, myönnetään loma kahdella arkipäivällä pidennettynä, jos vuosilomasta pidetään enintään viisi kuudesosaa lomakautena.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1979.

Helsingissä 21. päivänä helmikuuta 1979

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Nuorempi hallitussihteeri
Harry Karlqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.