174/1979

Annettu Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 1979

Laki leimaverolain 87 ja 92 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 87 §:n 1 momentti ja 92 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 87 §:n 1 momentti 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (620/78) ja 92 §:n 4 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa (271/59), näin kuuluviksi:

87§

Jokainen, joka arvopaperien myynnin tai vaihdon tapahtuessa ilman arvopaperipörssin välitystä on ollut sopimuksen tekijänä, on velvollinen kahden kuukauden kuluessa myynnin tai vaihdon tapahtumisesta asianomaiselle verotoimistolle näyttämään 85 §:n 1 tai 2 momentissa mainitun laskelman. Kahden kuukauden määräaika luetaan kuitenkin omistusoikeuden siirtymisestä, kun asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet siirretään uudelle omistajalle.


92§

Leimaveron suorittamisvelvollisuutta ja määrää koskeva valitus voidaan tehdä myös valtion edun valvomiseksi. Valtion puhevaltaa käyttää silloin verohallitus, kuitenkin niin, että 81 §:n 1 momentissa, 87 §:n 3 momentissa, 89 §:n 2 momentissa ja 94-98 §:ssä tarkoitetuissa lääninveroviraston ratkaistavissa asioissa valtion puhevaltaa käyttää lääninverolautakunnassa oleva verotusasiamies.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1979 ja sen 87 §:n 1 momenttia sovelletaan, kun tässä lainkohdassa tarkoitettu määräaika päättyy 1 päivänä tammikuuta 1979 tai- sen jälkeen.

Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.