155/1979

Annettu Helsingissä 9. päivänä helmikuuta 1979

Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta.

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan korkeimmasta hallinto-oikeudusta 30 päivänä syyskuuta 1977 annetun asetuksen (702/77) 12 §:n 1 momentti ja

lisätään asetuksen uusi 32 a § seuraavasti:

12§

Presidentin ja jäsenen kelpoisuusehdoista on säädetty erikseen. Vakinaisen esittelijän virkaan on kelpoisuusehtona oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys tuomarin tehtäviin tai hallintoon. Kirjaajan, lähettäjän ja osastosihteerin virkaan on kelpoisuusehtona varanotaarin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.


Työjärjestys.

32 a§

Työjärjestyksessä voidaan määrätä, että Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut jäsenet eivät osallistu täysistuntoon ratkaistaessa 6 §:ssä ja 8 §:n 3 momentissa mainittuja asioita sekä että heitä ei voida määrätä kansliaistuntoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1979.

Helsingissä 9. päivänä helmikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.