115/1979

Annettu Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1970

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä 3 päivänä kesäkuuta 1960 annetun lain (270/ 60) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 9 päivänä heinäkuuta 1976 annetulla lailla (605/76), näin kuuluvaksi:

Luovuttamispyyntöön suostuttaessa on asetettava seuraavat ehdot:

1) luovutettavaa ei saa siinä valtiossa, johon hänet luovutetaan, asettaa syytteeseen tai rangaista muusta ennen luovuttamista tehdystä rikoksesta kuin siitä, josta hänet luovutetaan, jos Suomen tuomioistuin on jo ratkaissut rikosta koskevan asian tai Suomen viranomainen on päättänyt, ettei häntä aseteta siitä syytteeseen;

2) luovutettavaa Suomen kansalaista ei saa siinä valtiossa, johon hänet luovutetaan, myöskään asettaa syytteeseen tai rangaista muusta ennen luovuttamista tehdystä rikoksesta kuin siitä, josta hänet luovutetaan, paitsi

a) jos siihen on annettu erityinen lupa 21 §:n mukaisesti, tai

b) jos luovutettu on siihen tuomioistuimessa suostunut, tai

c) jos hän, tultuaan lopullisesti syytteestä vapautetuksi tai suoritettuaan täydelleen rangaistuksen ja päästyään vapaaksi, jää maahan pitemmäksi ajaksi kuin yhdeksi kuukaudeksi sen jälkeen, kun estettä poistumiseen ei ole ollut, taikka

d) jos hän maasta poistuttuaan palaa sinne;

3) luovutettavaa, joka ei ole Suomen kansalainen, ei saa muuten kuin 2 kohdassa mainituilla edellytyksillä asettaa syytteeseen tai rangaista sellaisesta ennen luovuttamista tehdystä valtiollisesta rikoksesta, josta häntä ei ole luovutettu; sekä

4) luovutettavaa ei saa luovuttaa edelleen kolmannelle valtiolle ennen luovuttamista tehdystä rikoksesta, ellei siihen ole annettu erityistä lupaa luovuttamispäätöksessä tai 21 §:n mukaisesti.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1979.

Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.