114/1979

Annettu Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1970

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1970 annetun lain (456/70) 28 §:n 1 momentti, 29 §:n 1 momentti ja 31 §:n 2 momentti sekä

lisätään 26 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

26§

Oikeusministeriö voi myös omasta aloitteestaan tehdä 1 momentissa tarkoitetun luovuttamispyynnön.

28§

Jos vieraan valtion viranomaiselle on luovuttamista varten esitettävä Suomen tuomioistuimen antama, luovutettavaksi pyydettävää henkilöä koskeva vangitsemismääräys, on oikeusministeriön tai esityksen tehneen viranomaisen ministeriön kehotuksesta saatettava kysymys siitä tuomioistuimen tutkittavaksi.


29§

Tuomioistuimen tulee ottaa luovutettavaksi pyydettävän henkilön vangitsemista koskeva asia ilmoituksesta viipymättä käsiteltäväkseen sekä esitetyn todistusaineiston perusteella samassa oikeudenkäyntitilaisuudessa julistaa siinä. päätöksensä. Asian tuomioistuimen tutkittavaksi saattaneelle viranomaiselle on kiireellisesti annettava toimituskirja, josta päätös ilmenee.


31§

Jos oikeusministeriö katsoo, että säilöön otetun luovuttamiselle on olemassa este, ministeriön on heti määrättävä hänet päästettäväksi vapaaksi. Jos estettä ei ole eikä raastuvanoikeus ole määrännyt säilöön otettua päästettäväksi vapaaksi, vieraalle valtiolle on viipymättä ilmoitettava toimenpiteestä ja samalla määrättävä aika, enintään 30 tai erityisestä syystä 45 päivää ilmoituksen lähettämisestä, minkä kuluessa säilöön otettu on pyydettävä luovutettavaksi. Jollei näin tapahdu, hänet on päästettävä vapaaksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1979.

Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.