113/1979

Annettu Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1979

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 13 a §,

sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (862/77), sekä

muutetaan leimaverolain 8 §:ään sisältyvä asiakirjojen ensimmäisen ryhmän a ja f kohta sekä toisen ryhmän a kohta,

sellaisina kuin ne ovat mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätökset riita-asioissa 150 markkaa;


f) päätökset muihin edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemusta, 60 markkaa; sekä


2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja valitusasioissa 50 markkaa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.