106./1979

Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1979.

Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 7 §,

sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä helmikuuta 1926 ja 10 päivänä helmikuuta 1965 annetuilla laeilla (28/26 ja 54/65), sekä

lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

7 §.

Korkeimmassa oikeudessa asiat käsitellään ja ratkaistaan jaostoissa.

Täysistunnossa käsitellään oikeushallintoasiat ja kysymykset lainsäädäntöaloitteista sekä, milloin korkein oikeus katsoo sen tarpeelliseksi, lausunnon antaminen lainsäädäntökysymyksistä. Korkein oikeus voi määrätä muunkin asian tai tietyn siihen kuuluvan kysymyksen käsiteltäväksi täysistunnossa.

7 a §.

Korkein oikeus on tuomionvoipa viisijäsenisenä.

Valitusluvan myöntämistä koskevat asiat sotaoikeusasioita lukuunottamatta käsitellään ja ratkaistaan kolmijäsenisessä jaostossa, jollei kysymystä valitusluvan myöntämisestä ole oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa siirretty ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä.

Ylimääräistä muutoksenhakua koskevat asiat voidaan myös käsitellä ja ratkaista kolmijäsenisessä jaostossa, jollei hakemus koske korkeimman oikeuden ratkaisua tai sotaoikeusasiaa. Kolmijäsenisessä jaostossa käsitelty ylimääräistä muutoksenhakua koskeva asia on siirrettävä täysilukuisen jaoston ratkaistavaksi, jollei esittelyn tapahduttua päätetä välitoimenpiteestä taikka jollei hakemusta hylätä tai jätetä tutkimatta kolmijäsenisen jaoston yksimielisellä päätöksellä.

Kolmijäsenisessä jaostossa voidaan niin ikään ratkaista täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskeva asia.

Tuomionvoivasta jäsenmäärästä sotaoikeusasioissa on säädetty erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Ennen lain voimaantuloa annettuja hovioikeuden ratkaisuja koskevat, vielä esittelemättömät muutoksenhakulupahakemukset, sotaoikeusasioita lukuunottamatta, voidaan käsitellä kolmijäsenisessä jaostossa. Asia on kuitenkin siirrettävä täysilukuisen jaoston ratkaistavaksi, jollei esittelyn jälkeen päätetä välitoimenpiteestä taikka hakemusta hylätä tai jätetä tutkimatta jaoston yksimielisellä päätöksellä.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.