Säädökset alkuperäisinä: 1979

1085./1979
Liikunta-asetus.
1080./1979
Kaupanvahvistaja-asetus.
1074/1979
Laki vesilain 21 luvun 6 §:n muuttamisesta
1073./1979
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta.
1072./1979
Laki oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 12 §:n ja 26 luvun 9 §:n muuttamisesta.
1068./1979
Laki Sibelius-Akatemiasta.
1064./1979
Vakuutusyhtiöasetus.
1062./1979
Vakuutusyhtiölaki.
1055./1979
Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta.
1032./1979
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta.
1012./1979
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 13 §:n muuttaimsesta.
984/1979
Liikuntalaki
980./1979
Laki verotuslain muuttamisesta.
978./1979
Laki investointivarauslain muuttamisesta.
975./1979
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta.
971/1979
Luettelo ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1980
962./1979
Laki valtion eläkelain 9 a §:n muuttamisesta.
959./1979
Laki valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta.
941./1979
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta.
940./1979
Laki kunnallisista työehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta.
939./1979
Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain muuttamisesta.
931./1979
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta.
929./1979
Asetus liikennevakuutusasetuksen 4 §:n muuttamisesta.
927/1979
Merimiesten palkkaturvalaki
925/1979
Sähköasetus.
921/1979
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 8 ja 184 §:n muuttamisesta
911/1979
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
902/1979
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
864/1979
Opintovapaa -asetus
840/1979
Laki pellon käytön rajoittamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
829/1979
Asetus kiinteistön rasitustodistuksista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
828/1979
Asetus kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta
817/1979
Asetus raha-automaattiasetuksen 2 §:n muuttamisesta
776/1979
Asetus työneuvoston käsiteltävistä asioista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
736/1979
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
730/1979
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
729/1979
Asetus eläinsuojeluasetuksen 2 §:n muuttamisesta
724/1979
Asetus palkkaturva-asetuksen 9 §:n muuttamisesta
675/1979
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
673/1979
Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
643/1979
Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta
642/1979
Eläkkeensaajien asumistukiasetus
640/1979
Asetus perhe-eläkeasetuksen muuttamisesta
639/1979
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
622/1979
Asetus saamelaisalueen ammatillisesta koulutuskeskuksesta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
610/1979
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta.
591/1979
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
590/1979
Laki koiraverosta
558/1979
Laki leimaverolain 10 §:n muuttamisesta.
556/1979
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
555/1979
Laki ennakkoperintälain 63 §:n muuttamisesta
522/1979
Laki leimaverolain 30 c §:n muuttamisesta
498/1979
Asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksusta
485/1979
Asetus työneuvoston käsiteltävistä asioista
478/1979
Asetus asiakirjain lähettämisestä annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
469/1979
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta
408/1979
Laki tapaturmavakuutuslain 35 §:n muuttamisesta
407/1979
Työsuojelurahastolaki
398/1979
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
397/1979
Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
389/1979
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 23 §:n 3 momentin ja 27 §:n kumoamisesta
386/1979
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 72 §:n kumoamisesta
376/1979
Laki kansanterveyslain 40 §:n kumoamisesta
374./1979
Laki liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta.
373/1979
Laki vahingonkorvauslain 4 luvun muuttamisesta
370./1979
Laki rakennuskaaren 8, 9 ja 11 luvun eräiden säännösten kumoamisesta.
369/1979
Laki radiovastuulain 4 §:n muuttamisesta
366/1979
Laki leimaverolain 77 §:n muuttamisesta
365/1979
Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta.
363/1979
Laki merimieseläkelain 50 §:n muuttamisesta
345/1979
Tiekuljetussopimuslaki
341/1979
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
329/1979
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
326/1979
Laki leimaverolain 30 c §:n muuttamisesta.
320./1979
Laki elinkeinon hafloittanusen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta.
319/1979
Sähkölaki
318/1979
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
310/1979
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta.
309/1979
Asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta.
299/1979
Laki vesilain 1 luvun 19 §:n ja 10 luvun 24 §:n muuttamisesta.
293/1979
Laki leimaverolain 2 §:n muuttamisesta.
291/1979
Laki Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab -nimisestä osakeyhtiöstä
276/1979
Laki vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta.
273/1979
Opintovapaalaki
257/1979
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen 111 §:n muuttamisesta.
255/1979
Laki merimieslain muuttamisesta.
245/1979
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta.
244/1979
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta.
243/1979
Laki vuosilomalain 16 §:n muuttamisesta.
242/1979
Laki talonmiesten työaikalain 19 §:n muuttamisesta.
241/1979
Laki tyoaikalain 19 a §:n muuttamisesta.
237/1979
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
232/1979
Laki valtion eläkelain 15 §:n muuttamisesta
229/1979
Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta
215/1979
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
209/1979
Asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta
208/1979
Kaupparekisteriasetus
199/1979
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
184/1979
Laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annetun lain muuttamisesta.
174/1979
Laki leimaverolain 87 ja 92 §:n muuttamisesta.
163./1979
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 ja 30 a §:n muuttamisesta.
155/1979
Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta.
132/1979
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
130/1979
Prokuralaki
129/1979
Kaupparekisterilaki
128/1979
Toiminimilaki
117/1979
Laki leimaverolain 8 ja 10 §:n muuttamisesta.
115/1979
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
114/1979
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta
113/1979
Laki leimaverolain muuttamisesta
112/1979
Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §:n muuttamisesta
111/1979
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
110/1979
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
107/1979
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 26 §:n muuttamisesta
106./1979
Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta.
105./1979
Laki hallitusmuodon 54 §:n muuttamisesta.
104./1979
Laki oikeudenkäymiskaaren 30 luvun sekä 31 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta.
87/1979
Laki teatterikorkeakoulusta
86/1979
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys
72/1979
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
70/1979
Asetus ennakkoperintäasetuksen 30 ja 32 §:n muuttamisesta
63/1979
Muutos valtiontilintarkastajain johtosääntöön
46/1979
Asetus kaupunginviskaaleista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
39/1979
Laki teräaselain 1 §:n muuttamisesta.
33/1979
Laki avioliittolain 10 §:n muuttamisesta.
32./1979
Laki lapseksiottamisesta.
14/1979
Laki kaivoslain 69 §:n muuttamisesta.
13/1979
Laki rakennuslain 142 §:n muuttamisesta.
12/1979
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.