664/1978

Annettu Helsingissä 31. päivänä elokuuta 1978

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 76 §:n 2 momentti, ja

lisätään lain 13 §:ään, sellaisena kuin se on joulukuun 20 päivänä 1966 annetussa laissa (669/66), uusi 3 momentti seuraavasti:

13§

Milloin 1 momentissa mainitulle tuomioistuimelle tarkoitettu asiakirja annetaan toiselle viranomaiselle, on asiakirja varustettava leimalla sen mukaan, mille viranomaiselle asiakirja on tarkoitettu.

76§

Jos 1 momentissa tarkoitetusta asiakirjasta puuttuvat vain 13 §:ssä tarkoitetut leimamerkit, asiakirja on kuitenkin otettava vastaan. Puuttuva leimavero, kaksinkertaiseksi korotettuna, peritään asianosaiselle annettavasta toimituskirjasta suoritettavan leimaveron yhteydessä. Jollei asiassa anneta asianosaiselle toimituskirjaa, korotettu leimavero maksuunpannaan hänelle viranomaisen ilmoituksen perusteella lääninhallituksen toimesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Helsingissä 31. päivänä elokuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.