2/1978

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1978.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 30 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1975 annetussa laissa (1004/75), näin kuuluvaksi:

30 c §.

Alueellisen kehityksen edistämisestä annetussa laissa (451/75) tarkoitetuilla kehitysalueilla, sellaisina kuin nämä alueet ovat kehitysaluevyöhykkeistä sekä lisätukialueista ja tukialueista 5 päivänä toukokuuta 1977 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (374/77), olevan kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja ja kehitysalueilla sijaitsevassa kaupungissa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskeva luovutuskirja on leimaverosta vapaa, jos luovutus tapahtuu vuosina 1976-1979 vastaanottajalle, joka on hankkinut kiinteistön kehitysalueiden tuotantotoiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetussa laissa (1003/75 tarkoitettua uutta tuotantolaitosta tai uutta matkailuyritystä tahi laitoksen taikka yrityksen laajennusta varten, tai vastaanottajan ollessa tulo- ja varallisuusverolain 6 §:n 9 kohdassa tarkoitettu osakeyhtiö tai osuuskunta, sellaisen uuden rakennuksen omistamista ja hallintaa varten, jonka huoneistot rakennuksen valmistuttua ovat pääasiallisesti edellä mainitussa veronhuojennuslaissa tarkoitettua tuotantotoimintaa harjoittavien laitosten ja yritysten hallinnassa.


Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1978.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.