1101/1977

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1977

Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen kalastusvyöhykkeestä 15 päivänä marraskuuta 1974 annetun lain (839/74) 1 § näin kuuluvaksi:

Suomen kalastusvyöhyke käsittää valtakunnan aluevesiin välittömästi liittyvän aavan meren osan, jonka ulkoraja on, mikäli jäljempänäei toisin säädetä, kahdeksan meripeninkulmaneli 1416 metrin sekä siellä, missä aluemerenleveys on kolme meripeninkulmaa, yhdeksänmeripeninkulman eli 1668 metrin etäisyydelläSuomen aluemeren ulkorajasta.

Kalastusvyöhyke ei kuitenkaan ulotu:

1) yli vieraan valtakunnan aluemeren tai kalastusvyöhykkeen ulkorajan;

2) Suomenlahdella yli sen keskiviivan, jonkapisteiden koordinaatit on määrätty Suomen jaNeuvostoliiton välillä merialueiden ja mannermaajalustan rajoista Suomenlahdella 20 päivänätoukokuuta 1965 tehdyn sopimuksen (SopS 20/66) 2 ja 3 artiklassa;

3) Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisosassa yli sen keskiviivan, jonka jokainen piste onyhtä kaukana niiden perusviivojen lähimmistäpisteistä, joista Suomen ja Ruotsin aluemerienleveydet lasketaan; eikä

4) Perämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa yli sen viivan, joka on Suomen ja Ruotsinvälillä 29 päivänä syyskuuta 1972 mannermaajalustan rajan määräämisestä Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa tehdyn sopimuksen (SopS 7/73) 2 ja 3 artiklassa määrätty valtioidenväliseksi mannermaajalustan rajaksi.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Veikko Saarto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.