1100/1977

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1977

Laki opettajankoulutuslain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 10 päivänä joulukuuta 1971 annetun opettajankoulutuslain (844/71) 15 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä helmikuuta 1973 annetulla lailla (172/73), uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

15§

Edellä 11 §:ssä tarkoitettua oikeutta ja velvollisuutta jatko-opiskelun suorittamiseen eiole vuosina 1978 ja 1979. Näitä vuosia ei myöskään oteta huomioon laskettaessa jatko-opiskeluun oikeuttavia ja velvoittavia palveluvuosia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.