983/1977

Annettu Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1977

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 78 §:n 5 momentti ja

muutetaan 9 luvun otsake sekä 78 §:n 1 ja 4 momentti sekä 113 § seuraavasti:

9 luku

Kadun ja muun yleisen alueen rakentaminen.

78§

Kadun rakentaminen kuuluu kaupungille.


Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen rakentamisessa ja kunnossapidossa on noudatettava, mitäyleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetussalaissa (982/77) on säädetty.

113§

Rakennuskaavan toteuttamiseen kuuluu rakennuskaava-alueen tarpeellisten liikenneväylien rakentaminen ja kunnossapitäminen sekä,sen mukaan kuin kunnan varat sallivat, tarpeen vaatimiin toimenpiteisiin ryhtyminen ulkovalaistuksen sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden järjestämiseksi, ottaen kuitenkinhuomioon 15 §:n säännökset.

Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen rakentamisessa ja kunnossapidossa on noudatettava, mitä yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetussalaissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1978.

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.