972/1977

Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1977

Muutoksia eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntöön

Eduskunta on 18 päivänä marraskuuta 1977 päättänyt

kumota 12 päivänä joulukuuta1919 annetun eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön 21 §:n 1 momentin ja

muuttaa 20 §:n 1 momentin, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 9 päivänä joulukuuta 1971 (54/72), seuraavasti:

20§

Oikeusasiamiehen kansliassa on kansliapäällikön, esittelijäneuvoksen, vanhemman oikeusasiamiehensihteerin, nuoremman oikeusasiamiehensihteerin, osastosihteerin, toimistosihteerin,kanslia-apulaisen ja virastoavustajan toimia. Lisäksi oikeusasiamiehen kansliaan voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa ottaa ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä.


Nämä muutokset tulevat voimaan 1 päivänätammikuuta 1978.

Muutosten voimaan tullessa muuttuu sen esittelijäneuvoksen toimi, jonka haltija johtosäännön aikaisemmin voimassa olleen 21 §:n 1momentissa tarkoitetun määräyksen perusteellaon toiminut oikeusasiamiehen kanslian kansliapäällikkönä, kansliapäällikön toimeksi.


Valtioneuvosto on oikeusministeriön esittelystä päättänyt, että edellä oleva eduskunnanpäätös eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön muuttamisesta on julkaistava asetuskokoelmassa.

Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1977

Oikeusministeri
Tuure Salo

Apulaisosastopäällikkö
Kari Sinisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.