961./1977

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1977.

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 26 § sekä

muutetaan 7, 22 ja 25 § näin kuuluviksi:

7 §.

Sen, joka tahtoo harjoittaa 6 §:ssä tarkoitettua elinkeinoa tai on hankkinut luvan harjoittaa 3 §:ssä mainittua elinkeinoa, on tehtävä ennen liikkeen aloittamista siitä kirjallinen ilmoitus maistraatille tai nimismiehelle siinä kunnassa, jossa elinkeinoa tullaan harjoittamaan.

22 §.

Lääninhallituksen asiana on, kuultuaan kunnallisviranomaista ja varattuaan kysymyksessä olevan ammattiryhmän edustajille tilaisuuden antaa lausuntonsa, antaa tarkastuksia koskevia määräyksiä sekä vahvistaa taksoja ja järjestyssääntöjä sekä uhkasakkoja niiden rikkomisesta kuorma- ja pika-ajureille, moottorilla varustetun ajoneuvon kuljettajille, kaupunginläheteille ja muiden sellaisten kulkuliikennettä avustavien ammattien harjoittajille samoin kuin mittaajille, pakkaajille ja muille sellaisille ammattien harjoittajille. Taksan moottorilla varustetun ajoneuvon kuljettajille vahvistaa kuitenkin liikenneministeriö.

25 §.

Maistraatin ja nimismiehen on pidettävä erityistä luetteloa elinkeinon harjoittamisen ilmoituksista ja luvan myöntämisistä sekä lakkauttamisista ja säilytettävä mainituista asioista annetut todistukset. Luettelosta on lähetettävä jäljennös tai ote vuosittain tammikuun kuluessa verolautakunnille.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1978.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1977.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.