921/1977

Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 1977

Asetus yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta

Opetusministerin esittelystä säädetään yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta 20 päivänä joulukuuta 1974 annetun lain (998/74) 14 §:n nojalla:

Tämä asetus koskee yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain (998/74) 3 §:ssä tarkoitettua lakimääräistä ja 6 §:ssä tarkoitettua harkinnanvaraista valtionapua.

Hakemus valtionavun saamiseksi on tehtävä opetusministeriölle kultakin vuodelta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.

Hakemukseen on liitettävä selvitys arkiston tuloista ja menoista, toiminnasta ja henkilökunnasta, arkistossa säilytetystä arkistoaineksesta ja arkiston ylläpitäjän taloudellisesta asemasta.

Arkistolle suoritetaan ennakkona 95 prosenttia siitä määrästä, jonka arvioidaan tulevan arkiston valtionapujen vuotuiseksi yhteismääräksi.

Arkistolle suoritetaan kuukausittain kunkin kuukauden 20 päivän jälkeen yksi kahdestoista osa ennakon kokonaismäärästä.

Ennakon maksamista varten arkiston on avustusvuotta edeltävän vuoden lokakuun loppuun mennessä toimitettava opetusministeriölle hakemus tarpeellisine selvityksineen.

Opetusministeriön on ennen avustuksen ja ennakon myöntämistä hankittava hakemuksesta valtionarkiston lausunto.

Valtioarkiston lausunnossa on selvitettävä, kuinka suuren ja minkä laatuisen henkilökunnan palkkaaminen sekä minkälaisten kalusteiden ja laitteiden hankinta on ollut valtionapua hakeneen arkiston toiminnan kannalta tarpeellista.

Valtionarkisto tai sen määräyksestä maakunta-arkisto tarkastaa valtionapua saavan yksityisluontoisen arkiston arkistonhoidon. Tarkastuksesta laaditaan kertomus, joka on annettava tiedoksi opetusministeriölle.

Valtionapua saavan yksityisluontoisen arkiston vastaavan hoitajan kelpoisuusehtoina ovat ylioppilastutkinto ja valtionarkistossa suoritettu alempi arkistotutkinto tai tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä arkistonhoidon kokemusta.

Valtionapua saavalla yksityisluontoisella arkistolla on oltava:

1) valtionarkiston hyväksymä ohjesääntö, joka sisältää määräykset arkistoaineksen kokoamisesta, säilyttämisestä, järjestämisestä ja luetteloinnista sekä tutkijain ja muiden tarvitsijain käytettäväksi asettamisesta;

2) järjestetty tutkijainpalvelu, säännölliset aukioloajat ja tarpeelliset tilat tutkijoita varten; sekä

3) palveluksessaan päätoimisena vähintään yksi 6 §:ssä säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä henkilö.

Yksityisluontoisessa arkistossa työskentelevien henkilöiden, joiden palkkaukseen arkisto saa valtionapua, on noudatettava työajasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa opetusministeriö.

10§

Tällä asetuksella kumotaan yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta 7 päivänä helmikuuta 1975 annettu asetus (85/75).

Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.