731/1977

Annettu Helsingissä 14. päivänä lokakuuta 1977

Asetus eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta sisältävän asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä lisätään eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta sisältävän 22 päivänä joulukuuta 1951 annetun asetuksen (650/51) 1 §:n 1 momenttiin uusi näin kuuluva 5 a kohta:

Yleisten asiakirjain julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain (83/51) 9 §:n 2 momentin nojalla ovat seuraavat asiakirjat salassa pidettävät:


5 a) atomienergialaissa (356/57) tarkoitetun luvan nojalla harjoitettavaa toimintaa koskevat asiakirjat siltä osin kuin ne sisältävät tietoja suunnitelmista tai järjestelyistä tähän toimintaan kohdistuvien rikosten ehkäisemiseksi;


Helsingissä 14. päivänä lokakuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.