592/1977

Annettu Naantalissa 21. päivänä heinäkuuta 1977

Laki sakkorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sakkorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta ulosottotoimin 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (318/63) 8 ja 24 §,

näistä viimeksi mainittu sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa (31/69), sekä

lisätään 25 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

Määräajasta, jonka kuluessa sakko tai saaminen on ulosottotoimin perittävä ja tilitys tehtävä, säädetään asetuksella. Jos lopullinen tilitys pätevättä syyttä viipyy yli määräajan, ulosotto mies on vastuussa vahingosta, jonka siitä näytetään aiheutuneen. Milloin viipyminen on johtunut täytäntöönpanon tehtäväkseen saaneen ulosottoapulaisen virheestä tai laiminlyönnistä, ulosottomies on kuitenkin vastuussa vahingosta vain siinä tapauksessa, että hän ei ole täyttänyt valvontavelvollisuuttaan.

24§

Milloin rahamäärä, joka ennen päätöksen täytäntöönpanoon ryhtymistä on suoritettu sakon tai saamisen maksamiseksi, kokonaan tai osaksi on maksettava takaisin ylemmän tuomioistuimen lainvoiman saaneen päätöksen johdosta tai muusta syystä, on rahamäärän vastaan ottaneen viranomaisen palautettava rahamäärä ja sille korkoa kuusi prosenttia vuodessa suorituspäivästä takaisinmaksupäivään. Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, ettei korkoa suoriteta, jos koron määrä on tiettyä rahamäärää pienempi.

25§

Lääninhallitukselle 6 §:n 1 momentin mukaan kuuluvia tehtäviä voidaan asetuksella siirtää oikeusministeriölle.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1977.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 21. päivänä heinäkuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Tuure Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.