579/1977

Annettu Naantalissa 21. päivänä heinäkuuta 1977

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 30 päivänä huhtikuuta 1964 annettuun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/64) 3§:ään uusi 5 momentti sekä lakiin uusi 3 a § seuraavasti:


Sen estämättä, mitä 1 §:n 5 momentissa on säädetty, eläkesäännössä voidaan myös määrätä, saako ja millä edellytyksillä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/ 62) soveltamispiiriin kuulunut työntekijä lukea mainitun lain alaisen, eläkelaitoksen jäsenyhteisön palveluksen hyväkseen lisäeläketurvaa määrättäessä.

3a§

Jos kunnallinen eläkelaitos suorittaa viranhaltijalle tai työntekijälle, jolla on oikeus saada tapaturmavakuutuslain tai sotilasvammalain säännöksiin perustuvaa elinkorkoa taikka liikennevakuutuslain nojalla omaan vammaan perustuvaa jatkuvaa korvausta, eläkesääntönsä mukaisen eläkkeen täysimääräisen, kunnes elinkoron tai korvauksen määrä on lopullisesti ratkaistu, viranhaltijan tai työntekijän oikeus mainittuun elinkorkoon tai korvaukseen siirtyy kunnalliselle eläkelaitokselle eläkkeestä elinkoron tai korvauksen johdosta vähennettävää määrää vastaavalta osalta.

Naantalissa 21. päivänä heinäkuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.