514/1977

Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 1977.

Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle 14 päivänä tammikuuta 1938 annetun lain (23/38) 9 a §, sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1953 annetussa laissa (444/53), ja

muutetaan lain 1 § ja 7 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § 18 päivänä elokuuta 1967 annetussa laissa (379/67) ja 7 §:n 3 momentti 18 päivänä helmikuuta 1977 annetussa laissa (190/77), näin kuuluviksi:

1 §.

Kun kiinteistö on ulosottotoimin myyty, maatilahallituksella on valta kolmenkymmenen päivän kuluessa huutokaupan toimittamisesta lukien lunastaa myyty kiinteistö huutokauppahinnasta, ei kuitenkaan silloin, kun kiinteistö on kokonaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai joka on rakennuskiellossa asemakaavan laatimista varten, tai alueella, joka rakennuskaavassa tai rantakaavassa taikka vahvistetussa yleiskaavassa on osoitettu muihin kuin maa- ja metsätaloudellisiia tarkoituksiin. Kauppakirjaa ei saa ostajalle tätä ennen antaa.

Kiinteistöllä tarkoitetaan tässä laissa myös tilan määräosaa ja määräalaa.

7 §.

Edellä 2 momentissa tarkoitetulle henkilölle tai siinä tarkoitetuille henkilöille voidaan muodostaa asuntotila tai -tontti. Asuntotila tai -tontti voidaan muodostaa myös sellaiselle alueelle, johon maatilalain säännöksiä ei sovelleta. Sen hinnan vuotuinen korko on kolme prosenttia. Muista maksuehdoista säädetään asetuksella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977.

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 1977.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.