513/1977

Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 1977.

Laki leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta 23 päivänä joulukuuta 1976 annetun lain (1028/76) 9 §:n 1 momentti, 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa, jolla myönnetään lupa tai oikeus, koskevan nimikkeen 6 kohta, 51 a § ja 57 §:n 2 momentti,

muutetaan 45 § sekä

lisätään lakiin uusi 47 a § seuraavasti:

45 §.

Velkakirja tai muu saamistodiste on, kun se kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka autorekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, leimattava sen pääomamäärän mukaan, josta kiinnitystä tai maksua haetaan, 0,9 prosentin määrään kultakin täydeltä markalta.

47 a §.

Vähintään 19 bruttorekisteritonnin suuruisen aluksen hankintaa varten myönnettyä lainaa koskeva velkakirja tai muu lainasopimus on, kun se annetaan 47 §:ssä tarkoitetulle lainanantajalle taikka kun se kiinnityksen saamiseksi tuodaan alusrekisteriviranomaiselle, leimattava pääoman suuruuden mukaan 0,45 prosentin määrään kultakin täydeltä markalta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977.

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 1977.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.