464/1977

Annettu Helsingissä 17. päivänä kesäkuuta 1977

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa (511/74), näin kuuluvaksi:

Edustajan vuotuinen palkkio on seitsemän palkkausluokkaa pienempi kuin valtioneuvoston jäsenen palkkio. Edustajalle suoritetaan hänen palkkausluokkansa perusteella laskettuna lomaltapaluurahaa, määrävuosikorotusta ja muuta yleistä palkanlisää ja lisäpalkkiota niin kuin valtioneuvoston jäsenelle. Määrävuosikorotus lasketaan kuitenkin sen ajan perusteella, jonka edustaja on hoitanut edustajantointa laskettuna siten, että määrävuosikorotukseen oikeuttava aika alkaa edustajanvaalien toimittamiskuukauden 1 päivästä tai, jos varamies kutsutaan edustajaksi, hänen ryhdyttyään hoitamaan edustajantointa, ja päättyy seuraavien edustajanvaalien toimittamiskuukauden 1 päivänä. Milloin palkkio suoritetaan päiväpalkkiona, sen määrä on 1/365 edellä sanotusta palkkiosta lisineen. Jos palkkion määrään vaikuttaa vuosiloman pituus tai toimipaikan sijainti, palkkio lasketaan 26 arkipäivään oikeuttavaa vuosilomaa vastaavasti ja toimipaikaksi katsotaan Helsinki.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977.

Helsingissä 17. päivänä kesäkuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.