448/1977

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1977.

Laki sotilasvammalain 43 a §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain 43 a §:ään, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1107/76), uusi 2 momentti seuraavasti:

43 a §.

Milloin eläketaso vuosittaisen indeksikehityksen johdosta on olennaisesti muuttunut, tulee sosiaali- ja terveysministeriön tarkistaa 18 §:n 2 momentissa säädettyä markkamäärää keskimääräisen eläkkeen muutosta vastaavalla markkamäärällä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977. Sitä sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon eläketasossa tapahtunut indeksikehitys 1 päivästä heinäkuuta 1976 alkaen. Ensimmäistä tämän lain mukaista tarkistusta on sovellettava myös niihin 18 §:n mukaisiin korvauksiin, joista päätös on annettu 22 päivän marraskuuta 1976 ja 30 päivän kesäkuuta 1977 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuina.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi ennen tämän lain voimaantuloa ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1977.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Ministeri
Olavi Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.