269/1977

Annettu Helsingissä 18. päivänä maaliskuuta 1977

Asetus vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä muutetaan vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa 22 päivänä marraskuuta 1968 annetun asetuksen (635/68) 2 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä helmikuuta 1973 annetussa asetuksessa (130/73), näin kuuluvaksi:

Sodan aikana jätetään toistaiseksi kutsumatta palvelukseen:

1) kansanedustaja, eduskunnan oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamies, eduskunnan pääsihteeri, apulaispääsihteeri ja keskuskanslian vanhempi sihteeri;

2) tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö ja linnanvouti;

3) valtioneuvoston jäsen, valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri, valtioneuvoston kanslian ja ministeriön kansliapäällikkö, oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö, alivaltiosihteeri, valtioneuvoston kanslian ja ministeriön osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö ja toimistopäällikkö, hallitusneuvos, budjettineuvos, neuvotteleva virkamies, ulkoasiainministeriön jaostopäällikkö, poliisiylitarkastaja ja sisäasiainministeriön poliisiosaston poliisitoimiston tarkastaja;

4) keskusviraston päällikkö, ylijohtaja ja osastopäällikkö;

5) Suomen ulkomailla olevan diplomaattisen edustuston päällikkö ja lähetetty konsuli;

6) korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentti sekä oikeusneuvos ja hallintoneuvos, hovioikeuden presidentti, hovioikeudenneuvos, kihlakunnantuomari, pormestari ja järjestysoikeuden puheenjohtaja;

7) työtuomioistuimen presidentti ja jäsen, vesiylioikeuden vesiylituomari ja jäsen, liikevaihtovero-oikeuden veroylituomari, verotuomari ja asessori, vakuutusoikeuden vakuutusylituomari ja vanhempi vakuutustuomari, maaoikeustuomari, vesioikeustuomari sekä vankilaoikeuden puheenjohtaja ja jäsen;

8) vankeinhoitolaitoksen johtaja;

9) maaherra, lääninhallituksen osastopäällikkö, lääninneuvos, vanhempi lääninasessori, lääninlääkäri, oikeuslääkäri, läänineläinlääkäri ja läänin sosiaalitarkastaja;

10) väestörekisterikeskuksen johtaja ja toimistopäällikkö;

11) kunnanjohtaja ja apulaiskunnanjohtaja;

12) Suomen Pankin johtokunnan jäsen, valtiokonttorin ja postipankin pääjohtaja ja johtaja;

13) kirkkohallituksen puheenjohtaja, kirkkoneuvos, tuomiokapitulin jäsen, evenkelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan arkkipiispa, piispa ja seurakunnan kirkkoherra;

14) tapaturmaviraston ylijohtaja ja osastopäällikkö;

15) kansaneläkelaitoksen pääjohtaja, johtaja ja osastopäällikkö; sekä

16) säteilyturvallisuuslaitoksen ylijohtaja, johtaja ja osastonjohtaja.

Edellä 1 momentissa mainittujen lisäksi jätetään toistaiseksi kutsumatta palvelukseen:

1) vankeinhoitolaitoksen talouspäällikkö, vartiopäällikkö ja peruspalkkaisen vartijan toimen haltija;

2) poliisitarkastaja, apulaispoliisitarkastaja, lääninkomisario sekä lääninhallituksen pelastustarkastaja ja palo- ja pelastustoimen sekä väestönsuojelun tehtävissä toimiva apulaistarkastaja;

3) paikallispoliisissa, keskusrikospoliisissa, suojelupoliisissa, liikkuvassa poliisissa, poliisiopistossa ja poliisikoiralaitoksessa palveleva poliisimies;

4) kunnan väestönsuojelupäällikkö ja ohjaaja;

5) palopäällikkö, vakinaisen ja puolivakinaisen kunnallisen palokunnan päätoimisesti palkattu päällystö, alipäällystö ja miehistö;

6) valtion sairaalan, kunnallisen yleissairaalan, keskusparantolan, keskusmielisairaalan, yliopistollisen keskussairaalan ja terveyskeskuksen johtava lääkäri, talousjohtaja, talouspäällikkö ja taloudenhoitaja;

7) vajaamielislaitoksen ja koulukodin johtaja;

8) tie- ja vesirakennuslaitoksen, valtionrautateiden sekä posti- ja lennätinlaitoksen alaisen piirihallinnon piiripäällikkö; sekä

9) työvoimapiirin päällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1977.

Helsingissä 18. päivänä maaliskuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Puolustusministeri
Seppo Westerlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.