190/1977

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1977.

Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle 14 päivänä tammikuuta 1938 annetun lain 7 §, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä elokuuta 1958 ja 18 päivänä elokuuta 1967 annetuilla laeilla (357/58 ja 379/67), näin kuuluvaksi:

7 §.

Tämän lain mukaan lunastetun kiinteistön käyttämisessä noudatetaan, mitä maatilalaissa (188/77) on säädetty maan käyttämisestä.

Milloin lunastettu kiinteistö tai sen osa käytetään maatilalain tarkoituksiin, se voidaan antaa kiinteistön entiselle omistajalle tahi hänen aviopuolisollensa taikka heidän tai jommankumman heistä perintökaaren (40/65) 2 luvussa tarkoitetulle sukulaiselle, ottolapselle tahi kasvattilapselle taikka tällaisen henkilön aviopuolisolle, vaikka maatilalain 2 §:ssä säädettyjä edellytyksiä ei olisikaan olemassa. Lunastettu kiinteistö tai sen osa voidaan antaa myös yhteisesti kahdelle tai useammalle henkilölle.

Edellä 2 momentissa tarkoitetulle tai tarkoitetulle henkilöille voidaan muodostaa asuntotila tai -tontti. Sen hinnan vuotuinen korko on kolme prosenttia. Muista maksuehdoista säädetään asetuksella.

Kiinteistöä tai sen osaa entiselle omistajalle tai hänen aviopuolisollensa tahi heidän taikka jommankumman heistä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleville sukalaisille, ottolapsille tahi kasvattilapsille taikka heidän aviopuolisoilleen tahi jollekin tai joillekin heistä myytäessä myyntihinta voidaan määrätä käypää hintaa pienemmäksi, ei kuitenkaan huutokaupahinnan ja valtiolle aiheutuneiden, rahana maksettujen kustannusten yhteenlaskettua määrää pienemmäksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1977.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1977.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.