189/1977

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1977.

Laki leimaverolain 30 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 30 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä marraskuuta 1954 annetussa laissa (402/54), näin kuuluviksi:

30 §.

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa:


3) kun tilan, sen osan tai alueen luovuttajana on valtio ja luovutus tapahtuu maatilalain tai asutuslainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin taikka kun luovutus tapahtuu maatilalain 5 luvussa tarkoitetun maatilajärjestelyn toteuttamiseksi;

4) kun luovutus tapahtuu vastaanottajalle, joka luovutetun tilan, sen osan tai alueen hankkimista varten on saanut maatilalain tai asutuslainsäädännön mukaisen maanosto- tai sisarosuuslainan; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1977.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1977.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.