1130/1976

Annettu Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1976

Laki palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559/75)55 §:n 4, 5 ja 9 momentti, sekä

lisätään 55 §:ään uusi 11 momentti seuraavasti:

55§

Kunnan palopäällikön päätoiminen virka onperustettava vuoden 1981 alkuun mennessä.Samaan ajankohtaan mennessä on tehtävä15 §:n 4 momentissa tarkoitetut sopimukset.

Kuntien tulee perustaa aluehälytyskeskusvuoden 1982 alkuun mennessä. Erityisestä syystä sisäasiainministeriö voi myöntää kunnille pidennystä tähän määräaikaan. Kunnes aluehälytyskeskus on toiminnassa, tulee kuntien pitäätoimintakykyisinä nykyiset hälytyskeskukset.


Nuohouksesta ja puhdistuksesta suoritettavista nuohousmaksuista on voimassa, mitä palolain 26 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty,kunnes asetuksella on tämän lain 24 §:n 2momentin nojalla asiasta säädetty.


Vuoden 1981 alkuun saakka voi puolivakinaisen palokunnan koko henkilöstö olla 15 §:n3 momentin säännöksistä poiketen sivutoimistatai kunnan muutoin palkkaamaa.

Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.