1074/1976

Annettu Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1976

Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään Suomen kalastusvyöhykkeestä 15 päivänä marraskuuta 1974 annettuun lakiin (839/74) uusi 4 a § seuraavasti:

4a§

Jos kalastusvyöhykkeellä oleva pyyntialus taisen harjoittama pyynti aiheuttaa vahinkoa toiselle tällä alueella toimivalle pyyntialukselle taisen käyttämälle pyydykselle, on ensiksi mainitun aluksen omistaja velvollinen korvaamaanvahingon, vaikkei vahinkoon ole syynä aluksenohjauksessa tai pyyntitoiminnassa tapahtunuttuottamus. Milloin vahingon kärsinyt on osaltaan myötävaikuttanut vahingon aiheutumiseen,on korvausta vastaavasti soviteltava.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei estä soveltamasta 23 päivänä heinäkuuta 1958 kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain (331/58)säännöksiä kalastus- ja muita välineitä kohdanneen vahingon korvaamisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977.

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.