994/1976

Annettu Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1976

Laki kirjanpitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain (655/73) 15 §:n 2 momentti ja 21 §:n 7 ja 8 kohta sekä

lisätään lain 21 §:ään uusi 9 kohta seuraavasti:

15§

Ulkomaanrahan määräiset saamiset muutetaan Suomen rahaksi enintään tilinpäätöspäivän Suomen pankin ostokurssiin ja velat velan syntymispäivän tai tilinpäätöspäivän Suomen pankin myyntikurssiin. Mikäli ulkomaanrahan määräiset saamiset tai velat on sopimuksilla tai muutoin sidottu tiettyyn kurssiin, ne saadaan muuttaa Suomen rahaksi sitä noudattaen.

21§

Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden liitteinä on ilmoitettava:


7) obligaatio- ja debentuurilainat eriteltyinä;

8) osakeyhtiön lunastamat omat osakkeet sekä osuuskunnan suorittamatta olevat osuusmaksut; ja

9) peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset velat Suomen rahaksi, ellei ole käytetty tilinpäätöspäivän Suomen Pankin myyntikurssia.

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1976

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministeri
Martti Miettunen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Arne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.