987/1976

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1976.

Laki rajakuntien tilusjärjestelylain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä kesäkuuta 1960 annetun rajakuntien tilusjärjestelylain (282/60) 36 § sekä

lisätään 31 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17 päivänä joulukuuta 1965 annetulla lailla (667/65), uusi 4 momentti seuraavasti:

31 §

Edellä 1 ja 3 momentissa mainituissa tapauksessa ei kuitenkaan aluetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi tien tai valtaojan paikkana, saa muodostaa tilojen yhteiseksi alueeksi.

36 §

Tilojen omistajien suostumuksesta riippumatta saadaan aluetta tai osuutta liittää tilaan ja aluetta tilojen yhteiseen alueeseen sekä muodostaa yhteisen alue, milloin tällaisen edun antamisesta 42 ja 44 §:n mukaan ei peritä korvausta. Aluetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi tien tai valtaojan paikkana, ei kuitenkaan saa muodostaa tilojen yhteiseksi alueeksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1977.

Ennen tämän lain voimaantuloa lopetettu maanmittaustoimitus, jossa on menetelty tämän lain säännöksistä poikkeavalla tavalla, on, sitten kun toimitus on lähetetty maanmittauskonttoriin tarkastettavaksi, palautettava asianmukaisesti korjattavaksi.

Helsingissä 17 päivän joulukuuta 1976.

Tasavallan presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
MARTTI MIETTUNEN

Maa- ja metsätalousministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.