789/1976

Annettu Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 1976

Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 6 § sekä

lisätään lakiin uusi 40 a § seuraavasti:

Tämän lain 40―43 §:n säännöksiä on velvollinen noudattamaan, vaikkei ole työnantaja:

1) koneiden tai laitteiden valmistaja, maahantuoja tai luovuttaja;

2) se, joka itsenäisenä yrittäjänä harjoittaa koneiden tai laitteiden asentamista;

3) terveydelle vaarallisen aineen valmistaja, maahantuoja tai muu luovuttaja;

4) tavarakollin laivaaja tai lähettäjä; sekä

5) kiinteistön tai rakennuksen omistaja tai se, joka hallitsee kiinteistöä tai sen osaa taikka jolla on siihen kuuluva nautintaoikeus.

40a§

Terveydelle vaarallisen aineen valmistajan, maahantuojan tai myyjän taikka henkilön, joka luovuttaa sellaisen aineen toisen käyttöön, on tarvittaessa huolehdittava siitä, että ainetta seuraavat turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot aineen koostumuksesta sekä asianmukaiset käyttö- ja turvallisuusohjeet, sekä siitä, että aineen pakkaukset sekä myynti- ja käyttöpäällykset on varustettu tarvittavin merkinnöin.

Aineen pakkauksiin sekä myynti- ja käyttöpäällyksiin on tarvittaessa merkittävä:

1) valmistaja ja maahantuoja;

2) turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot aineen koostumuksesta; sekä

3) tarpeelliset varoitusmerkinnät.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978.

Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.