653/1976

Annettu Helsingissä 29. päivänä heinäkuuta 1976

Laki metsäntutkimuslaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä on suorittaa metsätaloutta sekä metsävarojen ja metsien tarkoituksenmukaista käyttöä edistävää tutkimusta.

Metsäntutkimuslaitos on maa- ja metsätalousministeriön alainen.

Metsäntutkimuslaitoksessa voi olla ylijohtajan, professorin, ylimetsänhoitajan, toimistopäällikön, erikoistutkijan, aluemetsänhoitajan, tutkimusaseman johtajan, matemaatikon, vanhemman tutkijan ja tutkijan virkoja sekä metsäteknikon, pääkirjanpitäjän, laboratorioapulaisen, laskuapulaisen vanhemman vahtimestarin ja vahtimestarin toimia.

Metsäntutkimuslaitoksessa voi olla myös ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Metsäntutkimuslaitoksen kokeilualueina olevia maita ja alueita käytetään ja hoidetaan ensisijaisesti tutkimustoiminnan tarpeiden mukaisesti. Muiden kuin sanottuun tarkoitukseen käytettävien alueiden käytöstä ja hoidosta on voimassa, mitä metsähallinnon alaisten alueiden käytöstä on säädetty.

Metsäntutkimuslaitoksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia tutkimustoimintaansa varten.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977. Sillä kumotaan metsätieteellisen tutkimuslaitoksen saattamisesta välittömästi maatalousministeriön alaiseksi 30 päivänä joulukuuta 1929 annettu laki (449/29).

Helsingissä 29. päivänä heinäkuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Heimo Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.