604/1976

Annettu Helsingissä 9. päivänä heinäkuuta 1976

Laki velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa 23 päivänä toukokuuta 1975 annetun lain (349/75) 66 ja 9 §:n 1 momentti näin kuuluviksi:

Tämän lain mukaan annetusta kutsusta todistajaksi saapunutta ei saa sinä aikana, jonka hän kutsun johdosta on Suomessa, ennen hänen saapumistaan tehdystä rikoksesta asettaa syytteeseen tai rangaista eikä luovuttaa muulle valtiolle kuin sille, mistä hän on saapunut, paitsi jos hän siihen tuomioistuimessa suostuu tai jää maahan pitemmäksi ajaksi kuin viideksitoista päiväksi sen jälkeen, kun estettä poistumiseen ei ole ollut.

Mitä 1 ja 2 sekä 4―8 §:ssä säädetään, koskee soveltuvin osin myös asianomistajaa rikosasiassa sekä, lukuun ottamatta 7 ja 8 §:ää, myös asianosaista lapsen huoltoa tai isyyttä koskevassa asiassa.Tämän lain 6 § tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1976 ja 9 §:n 1 momentti 1 päivänä lokakuuta 1976.

Helsingissä 9. päivänä heinäkuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Sakari T. Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.