603./1976

Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 1976.

Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään oikeudenkäymiskaaren 12 lukuun, sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1972 annetussa aissa (21/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, uusi 24 a § seuraavasti:

12 luku

Asianosaisista.

Täydentäviä säännöksiä.
24 §.

Vastavuoroisuuden perusteella säädetään asetuksella, milloin pakkokeinoja ei käytetä rikosasian vastaajaa vastaan, jolle haaste tai määräys saapua Suomen tuomioistuimeen on annettava tiedoksi muussa pohjoismaassa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1976.

Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 1976.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Sakari T. Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.