470/1976

Annettu Helsingissä 3. päivänä kesäkuuta 1976

Laki sotilasvammalain 18 ja 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/48) 18 §:n 2 momentti ja 27 §, näistä ensiksi mainittu sellaisena kuin se on 9 päivänä toukokuuta 1975 annetussa laissa (304/75), näin kuuluviksi:

18§

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jolla ei ole pysyviä vuosituloja, suoritetaan täysi täydennyskorko. Jos hänellä on pysyviä vuosituloja, täydennyskorosta vähennetään puolet 3 500 markkaa ylittävältä osalta. Pysyviksi vuosituloiksi, joiksi ei lueta tämän lain mukaista korvausta, katsotaan harkinnan mukaan todennäköinen säännöllinen tulo vuotta kohti sinä aikana, joksi täydennyskorko määrätään.


27§

Jos elinkorko tai huoltoeläke lakkaa, keskeytyy tai pienenee sellaisesta syystä, jonka antamisen ajankohtaa ei etukäteen voida tietää tai sen vuoksi, että lapsi täyttää edellä 9 tai 15 §:ssä mainitun iän, on muutoksen ajankohtana oleva se erääntymispäivä, joka lähinnä seuraa sanotun syyn ilmenemisen jälkeen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976, josta lukien sitä sovelletaan myös niihin 18 §:n mukaisiin korvauksiin, joista päätös on annettu 6 päivän joulukuuta 1975 ja 30 päivän kesäkuuta 1976 välisenä aikana, mainitut päivät mukaanluettuina.

Helsingissä 3. päivänä kesäkuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.