350./1976

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1976.

Laki oikeudenkäymiskaaren 1 ja 6 luvun muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 4 ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat, 4 § 23 päivänä tammikuuta 1959 annetussa laissa (19/95), ja 10 § 23 päivänä toukokuuta 1969 annetussa laissa (323/69),

muutetaan saman luvun 1 §, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1868 annetussa asetuksessa, ja 6 luku sekä

lisätään 1 lukuun siitä mainitulla 27 päivänä huhtikuuta 1868 annetulla asetuksella kumotun 2 ja 3 §:n tilalle uusi näin kuuluva 2 ja 3 § seuraavasti:

1 luku.

Yleisistä tuomioistuimista.

1 §.

Yleisenä alioikeutena maalaiskunnassa, kauppalassa ja tuomiokuntaan kuuluvassa kaupungissa on kihlakunnanoikeus.

Muussa kuin 1 momentissa mainitussa kaupungissa on yleisenä alioikeutena raastuvanoikeus.

2 §.

Kihlakunnanoikeudessa on kihlaknnantuomari puheenjohtajana ja lautakunta.

3 §.

Raastuvanoikeuden jäseninä ovat pormestari ja neuvosmiehet. Puheenjohtajana raastuvanoikeuden istunnossa on pormestari tai oikeusneuvosmies.

6 luku.

Raastuvanoikeudesta.

1 §.

Raastuvanoikeudessa voi olla useampia osastoja.

2 §.

Raastuvanoikeuden istunto aloitetaan kello 9, jollei erityisten syiden vuoksi toisin määrätä. Istuntoa ei saa ilman erityistä aihetta jatkaa kello 19 jälkeen.

Lauantaisin ei pidetä istuntoa, ellei siihen ole erityistä syytä.

3 §.

Raastuvanoikeudessa on pidettävä tuomiokirjaa ja tarvittaessa muita pöytäkirjoja niin kuin niistä on erikseen säädetty. Puheenjohtaja ja jäsenet allokirjoittavat tuomiokirjan. Muut pöytäkirjat allekirjoittaa puheenjohtaja tai se jäsen, jonka velvollisuutena on pitää pöytäkirjaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1978.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1976.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Sakari T. Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.