138/1976

Annettu Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 1976

Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (326/63) 12 §:n 3 momentti ja

muutetaan lain 12 §:n 2 momentti, 13 § ja 14 §:n 3 momentti seuraavasti:

12§

Kun valvonta on päätetty järjestää Suomessa, on ehdollisen rangaistuksen määräämisessä täytäntöönpantavaksi sovellettava, jollei jäljempänä toisin säädetä, ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n säännöksiä.

13§

Sellainenkin muussa pohjoismaassa ehdollisesti tuomittu, jonka valvontaa ei ole päätetty järjestää Suomessa, voidaan, jos hänet täällä tuomitaan koetusaikana tai ennen sitä tekemästään rikoksesta, julistaa menettäneeksi ehdollisen rangaistuksen etu soveltamalla ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n säännöksiä.

14§

Katsoessaan, että muussa pohjoismaassa tuomittu ehdollinen rangaistus olisi määrättävä ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 4 tai 5 §:n perusteella pantavaksi täytäntöön taikka että ehdollisesti tuomittuun nähden olisi ryhdyttävä toimiin sen johdosta, että hän on jättänyt noudattamatta tuomiossa edellytettyjä tai sen nojalla asetettuja erityisiä ehtoja tai määräyksiä, tuomioistuin voi siirtää asian ratkaistavaksi siihen valtioon, jossa tuomio on annettu tai jossa tuomittu on valvottavana.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1976.

Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 1976

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministeri
Martti Miettunen

Vt. oikeusministeri
Sakari T. Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.