48/1976

Annettu Helsingissä 16. päivänä tammikuuta 1976

Laki kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Suomen ja ruotsin kielen tutkimusta ja huoltoa, suomen sukukielten tutkimusta sekä saamen kielen huoltoa varten on kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Tutkimuskeskus on opetusministeriön alainen.

Tutkimuskeskuksen hallinnosta säädetään asetuksella.

Tutkimuskeskuksessa on ruotsin kielen tutkimusta ja huoltoa varten erillinen ruotsinkielinen yksikkö.

Tutkimuskeskuksessa voi olla johtajan virka sekä tulo- ja menoarvion rajoissa ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Tutkimuskeskuksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja tehtäviänsä edistäviin tarkoituksiin.

Tutkimuskeskus voi suorittaa valtion tai kunnan viranomaisille sekä yksityisille ja yhteisöille näiden tilaamia tieteellisiä tutkimuksia ja muita palvelutehtäviä, joista suoritettavien maksujen osalta on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty.

Valtion tulo- ja menoarvioon otetaan vuosittain määräraha tutkimuskeskuksen tutkimus-, keruu- ja sanakirjahankkeiden rahoittamiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu määräraha osoitetaan ensisijaisesti niistä vedonlyönnistä urheilukilpailuissa kertyvistä varoista, jotka valtion tulo- ja menoarviossa on osoitettu käytettäväksi tieteen tukemiseen.

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1976.

Tämän lain voimaan tullessa siirtyy nykysuomen laitos kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen virkojen ja toimien täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimuskeskuksen toiminnan aloittamiseksi.

Helsingissä 16. päivänä tammikuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.