Säädökset alkuperäisinä: 1976

1147/1976
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 38 §:n muuttamisesta
1130/1976
Laki palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta
1107/1976
Laki sotilasvammalain 43 a §:n muuttamisesta.
1105/1976
Laki tapaturmavakuutualain 60 §:n muuttamisesta.
1094/1976
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1074/1976
Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta
1066/1976
Laki kalastuslain 108 §:n muuttamisesta
1064/1976
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1028/1976
Laki leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta.
1018/1976
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1014/1976
Laki Suomen Pankin ohjesäännön 6 §:n muuttamisesta
994/1976
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
987/1976
Laki rajakuntien tilusjärjestelylain muuttamisesta.
985/1976
Laki rakennuslain muuttamisesta
959/1976
Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
954/1976
Laki julkisista kuulutuksista annetun lain muuttamisesta
946/1976
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
943./1976
Asetus eräistä patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista.
915/1976
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
884/1976
Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta
877/1976
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
789/1976
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
788/1976
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
739/1976
Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
693/1976
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
680/1976
Laki yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista
674/1976
Asetus eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista
673/1976
Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta
672/1976
Laki verotuslain muuttamisesta
671/1976
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
670/1976
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
668/1976
Asetus luopumiseläkeasetuksen 15 §:n kumoamisesta
667/1976
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen 9 §:n kumoamisesta
665/1976
Laki valtion perhe-eläkelain 5 ja 11 §:n muuttamisesta
664/1976
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
663/1976
Laki luopumiseläkelain 13 ja 24 §:n muuttamisesta
662/1976
Laki yrittäjien eläkelain 13 ja 19 §:n muuttamisesta
661/1976
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 14 ja 22 §:n muuttamisesta
659/1976
Laki työntekijäin eläkelain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta
653/1976
Laki metsäntutkimuslaitoksesta
649/1976
Laki vesilain muuttamisesta
620/1976
Laki työaikalain muuttamisesta.
604/1976
Laki velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta
603./1976
Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun muuttamisesta.
562/1976
Laki Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta.
561/1976
Laki leimaverolain muuttamisesta.
547/1976
Laki leimaverolain muuttamisesta
533/1976
Laki rajavyöhykelain 10 §:n muuttamisesta
507/1976
Laki sairausvakuutuslain 34 §:n muuttamisesta
506/1976
Laki kansaneläkelain 5 §:n muuttamisesta
470/1976
Laki sotilasvammalain 18 ja 27 §:n muuttamisesta
466/1976
Laki rikoslain muuttamisesta
461./1976
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 17 §:n muuttamisesta.
460./1976
Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta.
458/1976
Laki perintökaaren 9 luvun 1 § muuttamisesta
455/1976
Laki valtiopäiväjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta
421/1976
Laki asumistukilain muuttamisesta
416/1976
Asetus luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta
392/1976
Laki yrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta
391/1976
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta
389/1976
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
356/1976
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
352/1976
Laki kaupunginviskaaleista
350./1976
Laki oikeudenkäymiskaaren 1 ja 6 luvun muuttamisesta.
337/1976
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
334./1976
Laki Suomen hallitusmuodon 51 §:n muuttamisesta.
332/1976
Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta
330/1976
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta
271/1976
Asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta
258/1976
Asetus sakon ja sen muuntorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettavaksi tuomittujen korvausta täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
247/1976
Asetus kiinteistön rasitustodistuksista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
189/1976
Laki työaikalain muuttamisesta
176/1976
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
155/1976
Laki verotuslain muuttamisesta
148/1976
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 11 ja 13 §:n muuttamisesta
145/1976&
Laki veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta
138/1976
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
137/1976
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain muuttamisesta
135/1976
Laki ehdollisesta rangaistuksesta
134/1976
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
48/1976
Laki kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta
37/1976
Laki leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta.
18/1976
Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.