1004/1975

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1975

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annettuun leimaverolakiin (662/43) uusi näin kuuluva 30 c §:

30c§

Alueellisen kehityksen edistämisestä annetussa laissa (451/75) tarkoitetuilla kehitysalueilla, sellaisina kuin nämä alueet ovat maan jakamisesta kehitysaluevyöhykkeisiin sekä lisätukialueiden ja tukialueiden määräämisestä 26 päivänä kesäkuuta 1975 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (499/75), olevan kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja ja kehitysalueilla sijaitsevassa kaupungissa tai kauppalassa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskeva luovutuskirja on leimaverosta vapaa, jos luovutus tapahtuu vuosina 1976―1979 vastaanottajalle, joka on hankkinut kiinteistön kehitysalueiden tuotantotoiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetussa laissa (1003/75) tarkoitettua uutta tuotantolaitosta tai uutta matkailuyritystä tahi laitoksen taikka yrityksen laajennusta varten, tai vastaanottajan ollessa tulo- ja varallisuusverolain 6 §:n 9 kohdassa tarkoitettu osakeyhtiö tai osuuskunta, sellaisen uuden rakennuksen omistamista ja hallintaa varten, jonka huoneistot rakennuksen valmistuttua ovat pääasiallisesti edellä mainitussa veronhuojennuslaissa tarkoitettua tuotantotoimintaa harjoittavien laitosten tai yritysten hallinnassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ei luovutuskirja kuitenkaan ole leimaverosta vapaa suuremmalta osalta kauppahintaa, kuin mitä siitä asianomaisen verotoimiston antamalla todistuksella on selvitetty kohdistuvan tuotannollisen toiminnan tai matkailuyritystoiminnan kannalta tarpeellisiin rakennuksiin ja niiden tonttimaahan.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.