937/1975

Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1975

Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen (447/75) 18 §, sekä

muutetaan 1 §, 2 §:n 1 ja 2 momentti, 14 §:n 1 momentti sekä 15, 17 ja 19 § seuraavasti:

Ehdottoman vankeusrangaistuksen, täytäntöönpantavaksi määrätyn ehdollisen vankeusrangaistuksen ja ehdonalaisen vapauden menettämisen täytäntöönpanoa varten yleisen alioikeuden on laadittava oikeusministeriön vahvistaman tuomiolauselmakaavan mukainen päätösilmoitus ja merkittävä sen jakeluohjeeseen, että päätösilmoituksen jäljennös (täytäntöönpanokirja) on toimitettava sille lääninhallitukselle, jonka alueella alioikeuden varsinainen istuntopaikka sijaitsee. Merkintää jakeluohjeeseen ei tehdä alistetussa asiassa eikä asiassa, jonka alioikeus sitä lopullisesti ratkaisematta siirtää toisen tuomioistuimen päätettäväksi.

Vesioikeuden ja sotaoikeuden on vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten pidettävä rangaistusluetteloa. Rangaistusluettelo, johon on merkittävä täytäntöönpanoa varten tarvittavat tiedot, laaditaan oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle.

Tuomioistuimen on lähetettävä päätösilmoitus oikeusministeriöön kunkin kuukauden aikana tuomituista henkilöistä ennen seuraavan kuukauden 15 päivää. Ilmoitusta ei saa lähettää ennen tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Oikeusministeriön on päätösilmoituksen jakeluohjeen mukaisesti toimitettava täytäntöönpanokirja lääninhallitukselle.

Vesioikeuden on lähetettävä rangaistusluettelon ote (täytäntöönpanokirja) erikseen jokaisesta rangaistusluetteloon merkitystä henkilöstä 1 momentissa säädetyssä ajassa sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella vesioikeuden varsinainen istuntopaikka sijaitsee. Sotaoikeudessa pidettävän rangaistusluettelon otteen lähettämisestä täytäntöönpanoa varten on säädetty erikseen.


14§

Lääninhallituksen on valvottava, että alioikeudet lähettävät täytäntöönpanokirjat asianmukaisesti täytäntöönpanoa varten.


15§

Lääninhallituksen on talletettava 1 ja 3 §:ssä mainituissa täytäntöönpanoasioissa jäljennökset täytäntöönpanokirjoista ja tehtävä niille täytäntöönpanoa koskevat merkinnät.

17§

Oikeusministeriön on lähetettävä oikeuskanslerille kuukausittain ministeriölle saapuneista päätösilmoituksista jäljennökset ilmoitusten saapumista seuraavan kuukauden aikana. Vesioikeuden on lähetettävä vastaavasti jäljennös rangaistusluettelosta oikeuskanslerille.

19§

Sotatuomioistuimen tuomitseman rangaistuksen täytäntöönpanossa on lisäksi noudatettava, mitä asetuksessa joka sisältää lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä missä annetun lain soveltamisesta (127/20), on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976.

Vuoden 1975 joulukuussa tuomittujen 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen rangaistusten osalta alioikeuden on toimitettava täytäntöönpanoa varten ote rangaistusluettelosta tai päätösilmoitus lääninhallitukselle.

Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.