739/1975

Annettu Helsingissä 19. päivänä syyskuuta 1975

Asetus mallioikeusasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä kumotaan 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun mallioikeusasetuksen (252/71) 32 §:n 2 ja 3 momentit sekä muutetaan 29, 30 ja 31 § näin kuuluviksi:

29§

Mallin rekisteröintiä koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

mk
Hakemusmaksu mallioikeuslain 47 §:n mukaan 160
Lisämaksu hakemuksen yhteydessä
1) luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitetaan 50
2) yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 50
3) säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 50
4) kuulutusmaksu jokaisen kuvan kuulutuksesta ensimmäisen kuvan jälkeen 30
Uudelleenkäsittelymaksu mallioikeuslain 14 §:n 3 momentin mukaan 50
30§

Rekisteröityä mallia koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

Uudistamismaksu mallioikeuslain 47 §:n mukaan
1) ensimmäiseltä kerralta 260
2) toiselta kerralta 510
Lisämaksu uudistamishakemuksen yhteydessä
1) luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitellaan 50
2) yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 50
3) säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 50
4) jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden umpeenkuluttua 50
Mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, joka koskee
1) uutta haltijaa 50
2) käyttölupaa 50
3) panttioikeutta 50
4) muuta merkintää 40

Ilmoitus mallin rekisteröinnistä luopumisesta on maksuton.

31§

Mallioikeuslain 22 §:n mukainen valitusmaksu on lain 21 §:ssä tarkoitetuissa asioissa 180 markkaa ja muissa asioissa 90 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976 kuitenkin niin, että ennen sanottua päivää tehtyihin hakemuksiin sovelletaan maksunpalautuksen osalta 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun mallioikeusasetuksen (252/71) säännöksiä.

Helsingissä 19. päivänä syyskuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Jorma Uitto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.