710/1975

Annettu Helsingissä 5. päivänä syyskuuta 1975

Laki perintökaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/65) 2 luvun 4 § sekä

muutetaan 8 luvun 8 § näin kuuluvaksi:

8 luku

Perittävän lapselle, puolisolle ja vanhemmille suoritettavasta avustuksesta.

Tämän luvun säännöksiä lapsen oikeudesta avustukseen sovelletaan myös perittävän ottolapseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1976.

Ennen lain voimaantuloa kuolleelta henkilöltä jääneeseen perintöön sekä hänen testamenttiinsa ja kuolinpesäänsä on sovellettava aikaisempaa lakia. Jos avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella tämän lain voimaantullessa on oikeus perintöön isänsä jälkeen, on lapsen oikeudesta periä isänsä ja isänpuoliset sukulaiset sekä näiden oikeudesta periä lapsi ja lapsen jälkeläiset voimassa, mitä aikaisemmassa laissa on säädetty. Jos mies ennen lain voimaantuloa on avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain (173/22) mukaisesti sitoutunut tai lainvoimaisella päätöksellä velvoitettu suorittamaan elatusapua avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle, jolla ei ole tunnustetun lapsen asemaa, on lapsen oikeudesta saada avustusta soveltuvin osin voimassa, mitä perintökaaren 8 luvussa on perittävän lapsesta säädetty.

Helsingissä 5. päivänä syyskuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Erkki Huurtamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.